Styrelsen

Vägledningen nedan lyfter olika aspekter ni behöver reflektera över om ni vill att medlemmarna ska vara de som verkställer idéerna. Viktigt att tänka på är att ge rätt förutsättningar och vara tydlig i vad som förväntas.

Besluta och att ge uppdrag

Här går vi igenom vikten av att ta beslut och skapa tydliga ramar för dem som ska verkställa saker.

Några tips

Här ger vi våra egna tankar och tips när det kommer till att genomföra saker.

Dokumentation

Delegationsordning, rambudgetförslag. Saker som kan läggas till – hur man söker pengar, rekryteringstips.

Delegationsordning, rambudgetförslag. Saker som kan läggas till – hur man söker pengar, rekryteringstips.