Styrelse

Ordförande

Christina Fjellström

Skicka e-post

0707130880

Vice ordförande

Anders Gustafsson

Skicka e-post

0739261308

Kassör

Karin Skoglund

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Britt Bergh

Skicka e-post

Jeanette Lehto

Skicka e-post

Seppo Poutanen

Skicka e-post

Raija Malleus

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Marie Ekelund

Skicka e-post

Lilja Johansson Lindfors

Skicka e-post

0706525287

Revisor ordinarie

Bengt Johansson

Skicka e-post

Said Choueifaty

Skicka e-post

Revisor ersättare

Ulla Engström

Skicka e-post

0764015530

Valberedning sammankallande

Lars Troedsson

Skicka e-post

Valberedning ordinarie

Inger Ros

Skicka e-post

Britta Berglund

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant