Aktuellt

Tummen upp för antidot för (Eliquis) och (Xarelto).

En värdefull nyhet för de som behandlas med dessa blodförtunnabde mediciner.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar nu ett godkännande av andexanet alfa (Ondexxya), skriver Dagens Medicin. Antidoten är det första motmedlet mot direktverkande antikoagulantia i klassen faktor Xa-hämmare, eftersom den kan häva den blodförtunnande effekten av apixaban (Eliquis) och rivaroxaban (Xarelto).

EMA:s rekommendation gäller vuxna patienter som drabbats av stora blödningar till följd av behandling med någon av de två blodförtunnande läkemedlen. 

 

Positiv till antikropp mot astma

Även inom astma kommer en rekommendation gällande antikroppen dupilumab (Dupixent) som tilläggsbehandling vid svår astma. Det ges som injektion varannan vecka och hämmar inflammation i luftrören genom att binda till interleukinerna IL4 och IL13, signalämnen som spelar en central roll vid inflammation. Rekommendationen gäller patienter över 12 år.

 

Informationsmaterial om att lämna synpunkter och klagomål på vården Mer information finns här.

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket om vad man som patient och närstående kan göra om man inte är nöjd med vården. Paketet består av en folder, ett vykort och en affisch som kan laddas ner eller beställas. Materialet är kostnads- och fraktfritt.

Efter hand kommer vi att komplettera med mer information. Detta är en del i det uppdrag Socialstyrelsen har fått av regeringen att ta fram information hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på vården och sprida informationen i hela landet.