ABC AF - studien

ABC AF - studien

Björn Berglund är forskningspartner

Färdigt rekryterat!

ABC AF-studiens styrgrupp beslutade att avbryta rekrytering av nya patienter 12 maj 2023
efter att den oberoende säkerhetskommittén identifierat en möjlig säkerhetssignal.
Denna signal har inte bekräftats vid säkerhetskommitténs fortsatta uppföljning av studien.


Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter därför helt som
planerat. Styrgruppen har dock beslutat att inte återuppta rekrytering av nya patienter.


Stort tack till alla som tillsammans lyckats rekrytera nästan 4000 patienter!

Månadsbrev oktober 2023

Jonas Oldgren, huvudprövare,
på uppdrag av ABC AF-studiens styrgrupp
Tel. 070-221 12 43
______________________________________

ABC AF-studien
abcafstudy@ucr.uu.se