Förmaksflimmer

Viktig information om vårt hjärta

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av arytmi och förekommer i ca 1-2 procent av befolkningen och ökar med stigande ålder.

Vanliga symtom är hjärtklappning, andnöd, tryck i bröstet, yrsel, trötthet, nedsatt kondition och allmänt nedsatt välbefinnande.

I denna film beskriver  kardiolog Anders Englund på ett bra sätt hur förmaksflimmer påverkar oss, ge er tid att titta på filmen.

I en studie som heter Timing har det framkommit att man bör starta med blodförtunnande NOAK, inom fyra dar efter stroke beroende av förmaksflimmer. Läs mer här: TIMING