Anpassad motion

Motionsaktiviteter anpassat för personer med hjärt- och/eller lungbesvär

En viktigt del i vårt arbete är att kunna erbjuda dig med hjärt- och/eller lungbesvär ett varierat utbud av anpassad motion till förmånliga kostnader.

Motionsledarna

Våra ledare är kunniga och erfarna och har som målsättning att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din träning utifrån dina egna förutsättningar. Ditt välmående är det viktiga!

FaR- recept

Några av Hjärt- och lungsjukas föreningar tar även emot FaR-recept, dvs "Fysisk aktivitet på recept".

Anmälan

Anmälan görs till ansvarig förening för respektive motionspass enligt motionsschemat.

Kostnader

Avgifterna betalas terminsvis till arrangerande förening. Vårterminen omfattar januari till maj, och höstterminen september till december.

Motionspass som arrangeras av Länsföreningen är till för våra medlemmar och kostar:

  • Gymnastik på måndagar, kl 18, Capio S:t Göran, avgift: 800 kr per termin
  • Gymnastik på måndagar, kl 18, Danderyds sjukhus, 800 kr per termin
  • Yoga på måndagar, kl 19, Danderyds sjukhus, avgift  800 kr  per termin

Kontakta Karin Skoglund för anmälan, karin.skoglund@stockholmslan.hjart-lung.se, tel: 070-334 84 18.

Håll dig doftfri!!

Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande för deltagarna och bör därför undvikas vid Länsföreningen HjärtLung i Stockholms arrangemang.

Motions aktiviteter

Kostnaderna är förändrade för alla grupper som länsföreningen ansvarar för, enligt ett styrelsebeslut 30 mars 2016. Eftersom försäkringen endast gäller för medlemmar är alla motionsaktiviteter i Länsföreningens regi, till för våra medlemmar.
Nytt är att avgiften ska betalas in på föreningens nya bg-konto 5138-5920.