Möte i Täby

Foton från möte i Täby


Maud inledde mötet

 


Bo-Jonny visade HLR

 


Anita berättade om lokalföreningen i Norrtälje


Allan talade om Riksförbundet


Vår föreläsare Med. Dr. Leg. Läkare Mats Halldin