Fotoalbum

Fotoalbum - en inblick i arbetet

Under ett helt verksamhetsår utför HjärtLung föreningarna en mängd olika aktiviteter. Ibland som arrangörer och ibland som deltagare. Här i fotoalbumet vill vi erbjuda Dig en inblick i "vad, hur, när och var" Länsföreningen HjärtLung i Stockholms utför en del utav det utåtriktade arbetet.

Föreningen hade en monter på "hjulmässan" i Kista 2016.

Här visar Bo-Johnny, som är en av

våra länshuvudinstruktörer, Hjärt- och LungRäddning.  


lite text