Styrelse

Vår styrelse


Ordförande

Klaus Dürhagen
08-37 92 51
klaus_durhagen@hotmail.com

Kassör

Raija Malleus
076-170 18 16
raijamalleus@hotmail.com

 

Sekreterare

Vakant 

Ordinarie Styrelseledamot

Olof Bohlers
073-718 33 14
bohlers@live.se

Hjördis Almgren Gärdsemon 
08-99 79 69

Eva Lundqvist
070-372 86 48

Hillevi Vennström
073-899 17 66
hillevivennstrom@hotmail.com

Christa Braniff Silva
070-949 26 34
braniff3ny@gmail.com

 

Ersättare i Styrelsen

Marlene Nordkvist
073-222 76 33
marlene.nordkvist@gmail.com 

Sven- Axel Lindström
076-019 20 08
svenaxellindstrom@gmail.com

Kanslist

Monica Kempe