Styrelse

Vår styrelse


ORDFÖRANDE

Klaus Dürhagen
08-37 92 51
klaus_durhagen@hotmail.com

KASSÖR

Raija Malleus
076-170 18 16
raijamalleus@hotmail.com 

SEKRETERARE

Vakant 

ORDINARIE STYRELSELEDAMOT

Hjördis Almgren Gärdsemon 
08-99 79 69

Eva Lundqvist
070-372 86 48

Hillevi Vennström
073-899 17 66
hillevivennstrom@hotmail.com

Sven- Axel Lindström
076-019 20 08
svenaxellindstrom@gmail.com 

ERSÄTTARE I STYRELSEN
Margareta Ohlson
070-797 86 59

Marja Hillerström
073-972 44 94

KANSLIST
Monica Kempe