Årsmöte

ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2023

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS VIKTIGASTE MÖTE

Vi startar kl. 17.30 med enklare förtäring innan årsmötesförhandlingarna börjar.

Motioner till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 januari 2023.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på kansliet fr.o.m. den 9 februari 2023.
Finns även att läsa på hemsidan.

Tid: torsdag 23 februari 2023 kl. 18.00
Plats: Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen
Telefon: 08 88 71 00 telefontid vardagar kl 10.00- 12.00  
E-post: info@stockholm.hjart-lung.se