Årsmöte

ÅRSMÖTE

Varmt välkommen till årsmöte 26 februari 2019 kl. 18.00

Vi startar kl. 17.30 med enklare förtäring innan årsmötesförhandlingarna börjar.

Plats: Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen
Motioner till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari 2019.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på kansliet fr.o.m. den 12 februari 2019.