Årsmöte

ÅRSMÖTE

Varmt välkommen till årsmöte 27 februari 2020 kl. 18.00

Vi startar kl. 17.30 med enklare förtäring innan årsmötesförhandlingarna börjar.

Plats: Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen
Motioner till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 12 januari 2020.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på kansliet fr.o.m. den 13 februari 2020.