Enkät om hälsoinformation på nätet

Hur söker du hälsoinformation på nätet?

Just nu genomför Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm en undersökning bland patienter i Sverige som till stor del handlar om hur man söker efter hälsoinformation på nätet och hur de skulle vilja ha information.  Enkäten är öppen till och med 28 april och tar cirka 10-15 min att besvara. Undersökningen är naturligtvis anonym och resultatet sammanställs på gruppnivå. Förhoppningen är att resultaten ska användas för att tillhandahålla mer patientspecifika kunskapskällor.

Klicka på länken för att delta: 

 https://response.questback.com/sllhlsosjukvrdsfrvaltningen/3gv84msri5