Kalender

 • maj

  21

  2018

  ICD möte

  Måndagen den 21 maj 2018. St. Göransgatan 82 A Stockholm, skyltat ÅttiTvåan.

  Lätt förtäring finns att tillgå för 40 kr från kl 17.30. Mötet börjar kl 18.00.

  Program

  17.30                 Kaffe och smörgås

  18.00                Inledning

  Britt Bergh, kontaktperson för ICD-bärare

  18.10                Hjärtsvikt, orsak, diagnos, behandling och råd vid symtom

  Mikael Melin, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  19.00                 Frågestund och diskussion i mindre grupper under ledning  av ICD-sjuksköterska

  Separata grupper för ICD bärare resp anhöriga

   19.45                 Om ICD – frågor och nyheter

   Fredrik Gadler, överläkare Tema  Hjärta- Kärl, Karolinska       Universitetssjukhuset

  20.30                     Avslutning och höstens träff  2018

  Britt Bergh

  Anmälan: ICD-mötena är mycket uppskattade och välbesökta. För de praktiska förberedelserna är vi tacksamma för anmälan senast en vecka innan mötet till Länsföreningens kansli.

  08 651 28 10 info@stockholmslan.hjart-lung.se, www.hjart-lung.se/stockholmslan

  Hjärtligt välkommen!

  OBS! Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande för deltagarna och bör därför undvikas vid länsföreningen HjärtLung i Stockholms arrangemang.

   

 • maj

  23

  2018

  HLR-utbildning, Instruktörskurs

  Utbildningen äger rum i Länsföreningens lokaler på Mejerivägen 4, 2 trp i Liljeholmen. Kursavgiften är 400 kr för medlemmar, 700 kr för icke-medlemmar och ideella föreningar och 700 kr för företag och kommuner.

  Kursanmälan görs senast tre veckor före utsatt kurs och den är bindande. En bekräftelse skickas ut två veckor innan kursen ska äga rum. Ingen påminnelse skickas ut.  Inbetalning ska göras på länsföreningens bankgirokonto senast en vecka innan kursen äger rum.

  Grundkurs bör helst inte vara genomförd mer än 6 månader innan instruktörskursen.

   .