Rökavvänjning

Söker du stöd att sluta röka?

Stöd att sluta röka erbjuds på många platser av olika organisationer. Vi vet att många av våra medlemmar som ännu röker också är verkligt motiverade att sluta. Kanske har du redan försökt och misslyckats?, eller kanske har du ännu inte tagit det avgörande steget?

I föreningen tror vi att kursens innehåll, form och plats samverkar för ett lyckat resultat. Inte minst tror vi att den yttre miljön är av stor betydelse.

För mer information kontakta länsföreningen!

Vänligen, håll dig doftfri!!

Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande för deltagarna och bör därför undvikas vid Riksföreningen HjärtLung Stockholms läns arrangemang.

fimp