ICD-gruppen

ICD-gruppen – ett nätverk inom länsföreningen HjärtLung Stockholm

För dig som har eller ska få en inopererad defibrillator.

Vad är en ICD (Inplantable Cardioverter Defibrilator)?

Behandling med implanterbar defibrillator, ICD, är en beprövad metod för att förhindra snabba, livshotande hjärtrytmrubbningar från kamrarna. Den inopererade defibrillatorn beräknar tiden mellan varje hjärtslag och kan på några sekunder upptäcka ett kammarflimmer.

Med hjälp av inopererade tunna sladdar i hjärtat, ger apparaten en elektrisk chock som slår ut kaoset i hjärtat och får det att återgå till normal rytm.

Behandlingen används huvudsakligen i förebyggande syfte där patienten visat tydliga risker på att drabbas av rytmrubbningar.

Mer information kan du hitta här.

Att leva med implanterbar defibrillator. 

Informationen är från en folder som finns att beställa på Riksförbundet.

"En implanterbar defibrillator fungerar helt automatiskt. Den bevakar ständigt din hjärtrytm och kan, när så behövs, omedelbart behandla en hjärtrusning. Läkaren kommer att justera din defibrillator så att den passar den typ av arytmi som just du har.

Defibrillatorn består av batteri, mikroprocessor och elektriska kretsar. I defibrillatorns minne lagras viktig information om de eventuella arytmier du haft, hur de blev behandlade och när. Defibrillatorn är förbunden med hjärtat via ledningar (elektroder). Läkaren kan sedan via en s.k. programmerare läsa av informationen i defibrillatorn.

Olika behandlingar

När defibrillatorn registrerar att en hjärtrusning startat kan den avge olika behandlingar beroende på hur snabb hjärtrusningen är. Om hjärtrusningen är snabb avges en elchock som återställer hjärtats rytm. Handlar det om en regelbunden och något långsammare hjärtrusning avges en smårtfri typ av elektrisk stimulering (antitaky-pacing) för att bryta hjärtrusningen.

Beroende på energin, kraften i chocken, kan den upplevas som allt ifrån en dunk i bröstet till ett ordentligt slag i bröstkorgen. Många upplever defibrilleringschocken som obehaglig men snabbt övergående. Vid ett kammarflimmer förlorar de flesta medvetandet och känner inte alls av defibrilleringschocken."

Om ICD-gruppen

Inom föreningen HjärtLung finns nätverket "ICD-gruppen". Syftet med gruppen är du som blivande eller nybliven defibrillatorbärare och dina närstående ska få möjlighet att träffa andra människor som redan har erfarenhet inom området.

Gruppen träffas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Mötet är till för både dig som ICD- bärare och dina närstående. På dessa möten träffar du sjuksköterskor och läkare från Stockholms "ICD-sjukhus", samt representant för tillverkare av defibrillatorer.

Kontaktpersoner för ICD-bärare:

Britt Bergh                      070-779 66 33             brittbergh@tele2.se 

Håkan Borg                     070-575 82 75             hakan.borg@arbetsformedlingen.se

Francesca Rainoni          073-659 04 11             francesca.rainoni@koping.se

Wibeke Möller Nielsen   073-705 52 43             wibeke.moller-nielsen@hotmail.com

Rolf Mellström                  08-82 82 26                rolf.mellstrom@ownit.nu

Elin Bodecker                   070-170 29 07            elinbodecker@gmail.com

Göran Larsson                 070-842 60 19            larsson_namibia@hotmail.com

Mer information om ICD kan du hitta här:

www.pacemaker-info.se

www.arytmia.se

www.pacemakerregistret.se/icdpmr

www.sjm.se

www.medtronic.se

www.bostonscientific.com

Kommande ICD-möte

Tid: Torsdag den 30 november 2017, mötet börjar kl. 18:00.
Från kl 17:30 serveras kaffe/te och smörgås  för 40 kr.
Plats: St.Göransgatan 82 A, Stockholm, skyltat ÅttiTvåan
Anmälan: info@stockholmslan.hjart-lung.se, 08-651 28 10

För att delta på ICD-mötena krävs det inte något medlemskap. Önskar du däremot att få information om kommande möten, måste du vara medlem.
ICD- mötena är mycket uppskattade och välbesökta. För de praktiska förberedelserna är vi tacksamma för anmälan senast en vecka innan mötet till länsföreningens kansli.

Hjärtligt välkommen!

OBS! Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande för deltagarna och bör därför undvikas vid Länsföreningen HjärtLung i Stockholms arrangemang.