ICD-gruppen

ICD-gruppen – ett nätverk inom Riksförbundet HjärtLung i Stockholms län

Om ICD-gruppen

Inom föreningen HjärtLung finns nätverket "ICD-gruppen". Syftet med gruppen är du som blivande eller nybliven defibrillatorbärare och dina närstående ska få möjlighet att träffa andra människor som redan har erfarenhet inom området.

Gruppen träffas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Mötet är till för både dig som ICD- bärare och dina närstående. På dessa möten träffar du sjuksköterskor och läkare från Stockholms ICD-sjukhus, samt representant för tillverkare av defibrillatorer.

Mer information om nästa möte hittar du här.

Kontaktpersoner för ICD-bärare:

Britt Bergh                        070-779 66 33        brittbergh1@gmail.com

Francesca Rainoni           073-659 04 11         francesca.rainoni@koping.se

Wibeke Möller Nielsen   073-705 52 43  wibeke.mollernielsen@hotmail.com  

Elin Hall                             070-170 29 07       elinmariahall@gmail.com

Mer information om ICD kan du hitta här:

www.arytmia.se

www.pacemakerregistret.se/icdpmr

www.medtronic.se

www.bostonscientific.com

Facebookgrupp för dig med ICD

ICD SVERIGE heter en Facebookgrupp för dig som har en ICD. Genom gruppen får du kontakt med andra i samma situation. Du får möjlighet att dela med dig av tankar och funderingar, ställa frågor, få stöd av eller stödja andra. Frågor som vi i gruppen inte kan svara på, tar vi reda på genom stöd från vården.

Gruppen är sluten, vilket innebär att alla kan se gruppen och dess medlemmar, men enbart medlemmar i ICD SVERIGE kan se inläggen. Du blir medlem genom att söka ICD SVERIGE på Facebook och sedan ansöka om medlemskap.

Facebookgrupp för närstående

Det finns också en Facebookgrupp för närstående. Du blir medlem genom att söka på ICD Närstående på Facebook och sedan ansöka om medlemskap. 

Vad är en ICD (Inplantable Cardioverter Defibrilator)?

Behandling med implanterbar defibrillator, ICD, är en beprövad metod för att förhindra snabba, livshotande hjärtrytmrubbningar från kamrarna. Den inopererade defibrillatorn beräknar tiden mellan varje hjärtslag och kan på några sekunder upptäcka ett kammarflimmer.

Med hjälp av inopererade tunna sladdar i hjärtat, ger apparaten en elektrisk chock som slår ut kaoset i hjärtat och får det att återgå till normal rytm.

Behandlingen används huvudsakligen i förebyggande syfte där patienten visat tydliga risker på att drabbas av rytmrubbningar.

Att leva med implanterbar defibrillator. 

Informationen är från en folder som finns att beställa på Riksförbundet.

En implanterbar defibrillator fungerar helt automatiskt. Den bevakar ständigt din hjärtrytm och kan, när så behövs, omedelbart behandla en hjärtrusning. Läkaren kommer att justera din defibrillator så att den passar den typ av arytmi som just du har.

Defibrillatorn består av batteri, mikroprocessor och elektriska kretsar. I defibrillatorns minne lagras viktig information om de eventuella arytmier du haft, hur de blev behandlade och när. Defibrillatorn är förbunden med hjärtat via ledningar (elektroder). Läkaren kan sedan via en s.k. programmerare läsa av informationen i defibrillatorn.

Olika behandlingar

När defibrillatorn registrerar att en hjärtrusning startat kan den avge olika behandlingar beroende på hur snabb hjärtrusningen är. Om hjärtrusningen är snabb avges en elchock som återställer hjärtats rytm. Handlar det om en regelbunden och något långsammare hjärtrusning avges en smårtfri typ av elektrisk stimulering (antitaky-pacing) för att bryta hjärtrusningen.

Beroende på energin, kraften i chocken, kan den upplevas som allt ifrån en dunk i bröstet till ett ordentligt slag i bröstkorgen. Många upplever defibrilleringschocken som obehaglig men snabbt övergående. Vid ett kammarflimmer förlorar de flesta medvetandet och känner inte alls av defibrilleringschocken.