Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning

Vet du hur du bör agera om någon i din omgivning drabbats av ett plötsligt hjärtstopp?

Att kunna hjärt-lungräddning (HLR) är alltid lika aktuellt. För varje minut som går efter att en person drabbats av ett hjärtstopp minskar chanserna till fullt tillfrisknande. Om någon i omgivningen däremot påbörjar HLR kan detta betyda skillnaden mellan liv och död.

Utbildning i livsviktig kunskap

Passa på att anmäla dig till en kurs i denna någon av livsviktiga kunskap redan idag! 

Grundkurs i Hjärt-lungräddning (HLR, grund)

• Grundkunskap i Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna.
• Introduktion hur en defibrillator (hjärtstartare) fungerar.
• I kursen ingår också hur du hjälper till vid ett luftvägsstopp.

Anmälan

Kursanmälan görs senast tre veckor före utsatt kurs och den är bindande. En bekräftelse skickas ut två veckor innan kursen ska äga rum. Ingen påminnelse skickas ut.  Inbetalning ska göras på länsföreningens bankgirokonto senast en vecka innan kursen äger rum.

Kontakta kansliet för anmälan eller för mer information!

  • HLR, grund

Avgift: 150 kr, medlemmar, 400 kr icke-medlemmar och ideella föreningar, 500 kr, företag och kommuner

  • Instruktörsutbildning:

Avgift: 400 kr, medlemmar, 700 kr icke-medlemmar och ideella föreningar, 700 kr, företag och kommuner

  • Första hjälpen

Avgift: 400 kr, medlemmar, 700 kr, icke-medlemmar och ideella föreningar,700 kr, företag och kommuner

Läs mer på Svenska rådet för hjärt-lungräddning