Aktiviteter

Våra aktiviteter - vi tar vid där sjukvården slutar

Länsföreningen anordnar många olika aktiviteter.

De flesta verksamheterna arrangeras i lokalföreningarna och utbudet kan variera från förening till förening. Länsföreningen driver bland annat olika typer av anpassad motionsgymnastik som t.ex. vattengymnastik, lung/KOL-gymnastik och kör. Vissa lokalföreningar arrangerar även linedance, yoga, promenader, hobbycirklar med mera samt gör gemensamma utflykter och resor. En hjärtefråga för föreningen är att utbilda medlemmar och andra intresserade i hjärt- och lungräddning.

Länsföreningen anordnar ICD-träffar för patienter med inopererad defibrillator och deras närstående. Föreningarna arrangerar också temakvällar med aktuella föredrag och möten för medlemmar och allmänheten.  

Söker du kanske stöd för att sluta röka, stresshantering med mera, så kan vi erbjuda cirklar för att stötta dig fram till en rökfri/lugnare vardag.

Läs gärna mer om vad vi har att erbjuda dig!

Vi är självklart öppna för nya behov och idéer. Du kanske har en idé som vi tillsammans kan utveckla?

Hjärtligt välkommen att kontakta oss på kansliet!

Håll dig doftfri!

Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande för deltagarna och bör därför undvikas vid alla föreningar i HjärtLung Stockholms arrangemang.