HLR ( Hjärt Lung Räddning )

HLR ( Hjärt Lung Räddning )

Föreningen genomför Hjärt och Lung Räddnings utbildningar till företag, föreningar och andra som känner att behovet finns. 

Runo har vidareutbildat sig inom HLR, han kan nu lägga till ett D före HLR vilket betyder att Runo även har rättighet att utbilda i Hjärt- Lung Räddning med defibrillator ( Hjärtstartare ).

Föreningens HLR-Ansvarig är Runo Hannu där kan ni diskutera utbildnings behovet och kostnaden för utbildningen. 

Tel. 0970-30119.