Jokkmokk

Sammanslagning av två föreningar

Vid ett extra årsmöte per 2023-03-29 i lokalföreningen i Jokkmokk beslutade medlemmarna att slå ihop sin föreningen med oss i föreningen Riksförbundet HjärtLung Gällivare. Det finns en sektion kvar i Jokkmokk med tre ansvariga kontaktombud. Målet är att kunna hålla igång aktiviteter för medlemmar bosatta i Jokkmokk, vilka också är välkommen till andra aktiviteter i föreningen.

Välkommen att kontakta Bengt Strand, ordförande för den nya sammanslagna föreningen som även i fortsättningen heter Riksförbundet HjärtLung Gällivare inklusive Jokkmokk som upptagningsområde.

Bengt Strand, ordförande, br.strand@telia.com