Alla hjärtans dag på Coop Forum

Alla hjärtans dag på Coop Forum

Hjärt-Lung Räddning ( HLR ) och information om Hjärt-och Lungsjukas Förening i Gällivare kommun.

Astrid bjuder på godis, delar ut informations blad medan Runo som är föreningens HLR-ansvarig informerar om hjärtstartare och vikten av att snabbt komma igång med HLR.