HLR Hjärt-Lung räddning

HLR (Hjärt-Lung räddning)

Föreningen genomför Hjärt-Lung räddnings utbildningar till företag, föreningar och andra som känner att behovet finns. 

Runo har vidareutbildat sig inom HLR, han kan nu lägga till ett D före HLR vilket betyder att Runo även har rättighet att utbilda i Hjärt-Lung räddning med defibrillator ( Hjärtstartare ).

Föreningens HLR-Ansvarig är Runo Hannu där kan ni diskutera utbildnings behovet och kostnaden för utbildningen. 

Tel. 0970-30119.