Politiker utfrågning

Politiker utfrågning

Många frågor ställdes till politikerna, många positiva och glädjande svar