Om oss

Om oss

Patientföreningen är en sammanslutning av hjärt och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet.

Vi arbetar för de hjärt- och lungsjukas intressen genom:

  •  Opinionsbildning
  •  Livsstilsförändring
  •  Trygghet - stöd - gemenskap

Vi bryr oss!