Varför bli medlem?

Varför bli medlem i vår förening?

Jo, som medlem får du en träffpunkt där vi möts och har trevligt tillsammans.

Du får ta del av våra medlemsmöten, föreläsningar, träffar, resor, utflykter, spel- och motionsgrupper och vår Hjärt & Lungskola.

I våra motionsgrupper finns en väl anpassad nivå för både hjärta och lungor och det är roligt att träna tillsammans med andra.

Under Aktiviteter hittar du en del av de aktiviteter vi har. Du, som sjukvården klassat som hjärt- eller lungsjuk, betalar ingen kursavgift för aktiviteter som ingår i Hjärt & Lung-skolan.

Från vår lokalförening får du följande egentillverkade "produkter": årsalmanacka, liksom en tidning som delas ut snarast efter årsmötet, en tidning innan semestertider. Tillsammans med samtliga dessa utskick kan det finnas bilagor om vår verksamhet och om kommande program.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Du kan göra en ansökan här på webbplats via länk i vänsterspalten.