Våra gemensamma kampanjer under året

Riksförbundet har tre större kampanjer för organisationen under året. Samtliga föreningar är inbjudna att delta genom att ordna aktiviteter och möten i sin kommun och län vid varje kampanj. Riksförbundet stöttar upp med material och information.

Hjärtemånaden

Februari är månaden då vi uppmärksammar alla hjärtefrågor lite extra. Syftet med Hjärtemånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om hjärtsjukvården, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver och att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

HLR-veckan

I oktober har vi en vecka då vi uppmärksammar Hjärt-lungräddning lite extra. Syftet med HLR-veckan är att vi vill öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning. På många platser i landet demonstrerar våra föreningar hur hjärt-lungräddning med hjärtstartare går till och berättar om vikten av att kunna hjärt-lungräddning.

Lungmånaden

November är månaden då vi uppmärksammar alla lungfrågor lite extra. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra föreningar arrangerar föredrag, träffar och aktiviteter under hela Lungmånaden.

Material till våra kampanjer

Inför våra kampanjer erbjuder vi våra föreningar att beställa särskilt utvalt material att använda vid dessa tillfällen. Det beställs från vår webbutik.