Processledare

Som processledare finns ett ansvar att skapa förutsättningar för ett bra samtal. Ett sådant samtal vilar mycket på att deltagarna känner sig trygga. Vägledningen nedan går in på vad du kan göra för att skapa den tryggheten. Vi rekommenderar också att du ser över vägledningsmaterialet som finns vid idégenereringsmötet. Vägledningen kring spelregler är ett viktigt moment för att skapa trygghet och den kan du hitta under idégenereringsmötet eller i  Verktygslådan.

Att planera idégenereringsmöte

I denna del får du lära dig vad du som processledare behöver tänka på för att kunna skapa ett tryggt möte för deltagarna.

Genomförande av idégenereringsmöte

I denna del berättar vi vad du behöver göra för att skapa bra förutsättningar inför ett idégenereringsmöte .

Dokumentation

Instruktioner för övningen idé generering, checklista. Saker som kan läggas till – utbildning för trygga samtalsledare.