Sandviken

Höst i Jensasparken

 

 

HjärtLungföreningen i Sandviken vill lämna följande meddelande till alla sina medlemmar!

Efter styrelsemöte tisdagen den 4 augusti beslöts att vi tyvärr måste följa Hälsomyndigheternas  beslut och avvakta ytterligare tid med våra verksamheter inom föreningen pga det smittoläge som fortfarande råder. Detta betyder att varken golvgympa, vattengympa eller medlemsmöten, som är planerade tidigare, kommer att genomföras t.v.. Om myndigheterna kommer med lättnader i detta så annonserar vi det snarast !    

Håll i, håll ut och håll avstånd så träffas vi snart igen!

Styrelsen 

 

 

 

 Öppna länkarna och delta i gymnastiken.

FIlmen "DigiGympa sitt" är 28 minuter.
Filmen "DigiGympa golv" är 28minuter.