Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag

Vi tar tacksamt emot In Memoriam-gåvor vid vänners eller anhörigas bortgång. 

Ring 08-88 71 00 för mer information eller
skicka ett e-postmeddelande info@stockholm.hjart-lung.se

Vi sänder ett tackkort med uppgift om gåvogivare till de närmast anhöriga.

De subventioner vi idag kan bidra med till olika aktiviteter och evenemang beror på att vi blivit ihågkomna testamentariskt av tidigare medlemmar. Detta är en stor tillgång för oss alla.
Fråga gärna någon i styrelsen om råd om Ni har frågor i dessa avseenden.