HJÄRT-LUNGRÄDDNING

HJÄRT-LUNGRÄDDNING KURS

PÅ GRUND AV COVID-19 ÄR TYVÄRR ALLA HÖSTENS AKTIVITETER INSTÄLLDA.

Vet du hur du bör agera om någon i din omgivning
drabbas av plötsligt hjärtstopp?
De första minuterna vid ett hjärtstopp är alltid kritiska.
Alla har inte ork att praktiskt utföra räddningen men att lära sig hur man ska agera, ta kommandot och instruera dem som finns i närheten tills professionell hjälp finns på plats är lika viktigt!

Anmäl dig och även en anhörig eller nära vän till denna viktiga kurs. 

Du är viktig! T
id: onsdag 19 februari kl 18.00- 20.00       
Plats:  Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen
Avgift: Avgiftsfritt
Anmälan och info: 
Telefon 08 88 71 00 telefontid vardagar kl 10.00- 12.00
E-post fhlis-stockholm@telia.com