HJÄRT-LUNGRÄDDNING

HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Vet du hur du bör agera om någon i din omgivning 
drabbas av plötsligt hjärtstopp? 
De första minuterna vid ett hjärtstopp är alltid kritiska. 
Alla har inte ork att praktiskt utföra räddningen men att lära sig hur man ska agera, ta kommandot och instruera dem som finns i närheten tills professionell hjälp finns på plats är lika viktigt!

Anmäl dig och även en anhörig eller nära vän till denna viktiga kurs. 
Du är viktig! 

Tid: onsdag 18 september kl. 18.00
Plats: Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen
Avgiftsfritt 
Telefon: 08 88 71 00 telefontid vardagar kl 10.00- 12.00
E-post: fhlis-stockholm@telia.com