Hjärtats Röst

Hjärtats Röst

Nya ledare söks tilll sångkören som drabbades hårt under pandemin!

Vår skönsjungande kör engageras inte längre av körledarna
Babs Falk eller Eje Bugge.

Är du intresserad av deltagande eller har tips om nya ledare kontakta kansliet (044-212007).