Luleå

Stort intresse av hjärtstartaren!


I Norrbotten är det mer än dubbelt så vanligt med hjärtinfarkter jämfört med Stockholm. För övrigt minskar hjärtinfarkterna i Sverige. I Norrbotten är det fler som dör av hjärtinfarkt, forskarna vet inte helt säkert vad skillnaden beror på.

Föreningen HjärtLung i Luleå, demonstrera hjärtstartare .