Örebro

Välkommen till din lokalförening i Örebro

Återblick våren 2019

Våra månadsmöten har varit välbesökta, vi har bjudits god underhållning och trevlig samvaro. 
Gemensam resa till Tallinn med övriga föreningar i vårt län. Återkommer med ny resa våren 2020

Hemliga resan slog nytt rekord i anmälda medlemmar. Under våren har vi fått nya medlemmar, som vi hälsar välkomna.

Händer i höst

Medicinsk sittyoga med Helena Hellström yoga terapeut Tag med mjuka kläder och vattenflaska.
Läs mera här >>

Utskicks blad hösten 2019

Ladda hem det här för utskrift >>