Örnsköldsvik

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Örnsköldsvik

Föreningen i Örnsköldsvik har som sin yttersta uppgift att på uppdrag av och genom sina medlemmar bidra till optimala villkor för hjärtsjuka, lungsjuka och anhöriga. Vår verksamhet bygger på de erfarenheter vi samlat på oss under mer än 50 år från personer som själva varit eller är hjärt- eller lungsjuka.

Vi arbetar aktivt för att se till att våra medlemmar kan känna trygghet i och en förvissning om att få ett bra omhändertagande, en bra vård och goda möjligheter till ett innehållsrikt liv.

Vår kärnverksamhet går att sammanfatta i tre begrepp:

Opinionsbildning - Livsstilsförändring - Trygghet, stöd och gemenskap

Info-broschyr HjärtLung Örnsköldsvik.pdf