Välkommen till idégenereringsmöte

Vi rekommenderar att ni först spelar upp Spelregler för gruppen. Efter ni har skapat era spelregler kan ni spela upp Genomförande av idégenereringsmöte där vi går igenom instruktionerna för övningen som ska genomföras. Under dokumentation hittar ni bland annat instruktioner till övningen och olika förslag på regler inför dagen.

Spelregler

Här går vi igenom varför det är viktigt att ha spelregler för sina möten.