Styrelsen

Som styrelse har ni en viktig roll i att skapa förutsättningarna till att medlemmarna har möjlighet att vara med och utveckla föreningen. En medskapande process leder till en ökad delaktighet. Vägledningen nedan ger en överblick på en sådan process och introducerar första steget vi rekommenderar att ni tar i styrelsen.

Steg i processen

I denna del får ni en överblick hur hela processen hänger ihop.

Idégenerering förberedelser

I denna del berättar vi vad ni behöver göra för att skapa bra förutsättningar inför ett idégenereringsmöte.

Dokumentation

Bilden på steg i processen, checklista för förberedelser och frågebatteri. 

Bilden på steg i processen, checklista för förberedelser och frågebatteri.