Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Göteborg

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Göteborg

Vi finns för att hjärt, kärl- och lungsjukas medlemmar ska finna en mötesplats där man träffas och utbyter erfarenheter. 

Trygghet, stöd och gemenskap är föreningens mål för medlemmarna.
Vi anordnar dagsresor, studiebesök, föreläsningar och andra möjligheter för våra medlemmar att i dessa få känna varm och glädjefylld samvaro.
I vår verkamhet ingår också fysisk aktivitet, såsom motions- och vattengymnastik och självträning/gymträning för HjärtLung-medlemmar.
Vi erbjuder dessutom våra medlemmar och deras närstående en grundutbildning i Hjärt- och Lungräddning utan kostnad. I utbildningen får man även lära sig att använda en hjärtstartare (Defibrillator). Utbildningen genomförs 2 gånger/termin.

Vi söker fler medlemmar som vill engagera sig i föreningen på olika sätt

Riksförbundet HjärtLung Göteborg är en ideell förening som drivs av sina medlemmar. Föreningen kan inte leva vidare om det inte finns fler medlemmar som kan och vill bidra till att driva den, genom större eller mindre insatser.

Du är varmt välkommen! Om du önskar, kommer du att få utbildning.
Hör av dig snarast till vårt kansli, tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se

Förslag på önskvärda aktiviteter, dagsresor, studiecirklar mm. tas tacksamt emot!
Kontakta och lämna dina förslag till kansliet, tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se