Verksamhetsmål

Våra verksamhetsmål

Föreningen är en sammanslutning av hjärt- kärl- och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet.

Den är en lokalförening ansluten till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Det geografiska verksamhetsområdet är Göteborgs kommun. Föreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, Riksförbundets målsättnings-program, stadgar och uppdragna riktlinjer arbeta för de hjärt- kärl- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet-stöd-gemenskap

Föreningen skall, utifrån sina förutsättningar:

  • Informera om hjärt-, kärl- och lungsjukas levnadsvillkor.
  • Skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt-, kärl- och lungsjukas rättigheter.
  • Arbeta med aktiviteterna inom Hjärt & Lungskolan: motionsverksamhet, samtalsgrupper, kostcirklar, rökavvänjning, stresshantering, föreläsningar och hjärt-lungräddning.
  • Informera om lokalföreningens, länsföreningens och Riksförbundets verksamhet.
  • Rekrytera medlemmar.
  • Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst oberoende.