Styrelse

Ordförande

Tom Dybeck

Skicka e-post

0736747052

Vice Ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Anette Oom

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Liljana Trifunovska

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Bertil Ahlberg

Skicka e-post

Ingrid Nilsson

Skicka e-post