Styrelse

Ordförande

Tom Dybeck

Skicka e-post

0736747052

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Bengt Klang

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Liljana Trifunovska

Skicka e-post

Mats Erik Thomas Hansson

Skicka e-post

Ingmarie Larsson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Diana Karlsson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Kågan Karlsson

Skicka e-post

Leif-Arne Ljungholm

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant