Utbildning i HLR/DHLR

Utbildning i HLR

OBS! Inga utbildningar i Hjärt-Lungräddning under pågående pandemi.

 

Vi håller våra utbildningar i Dalheimers Hus, bottenplan (U1).  

Vi samlas i mindre grupper för utbildning i Hjärt-Lungräddning samt demonstration hur man använder en hjärtstartare (defibrillator) Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till föreningens medlemmar men självklart får Du/Ni gärna ta med er en närstående eller vän/granne så att att de också lär sig...

HLR instruktörer: Gunilla Waller, Lena Sellström och Liselotte Ekvall

Tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se