Utbildning i HLR/DHLR

Utbildning i HLR

Kurs i Hjärt-lungräddning - Vuxen

Måndag den 4 september 2023 kl. 13.00 - ca 16.00 eller

Onsdag den 1 november 2023 kl. 13.00 - ca 16.00

HjärtLung räddning.jpg

Vi håller våra utbildningar i lokal Röda Sten/Dalheimers Hus, bottenplan.

Vi samlas i mindre grupper för utbildning i Hjärt-lungräddning inkl. hjärtstartare. Kursen leds av våra instruktörer som är utbildade enligt Svenska HLR-rådets senaste riktlinjer.
Detta är en grundkurs och den är också lämlig som repetitionskurs. (HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sin HLR- kunskap en gång per år). 

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till föreningens medlemmar men självklart får du/ni gärna ta med er en närstående eller vän/granne så att att de också lär sig.

Anmälan görs till kansliet senast den 28 augusti respektive den 25 oktober 2023.

Tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se