Hjärt-lungräddning

Du kan rädda liv! Lär dig hjärt-lungräddning (HLR)

I Sverige drabbas i genomsnitt 17 personer varje dag av ett hjärtstopp.

De flesta sker utanför sjukhus och drygt 70 % av dessa hjärtstopp sker i hemmet. Då blir du som anhörig en mycket viktig person för att ingripa. Om du kan hjärt-lungräddning kan du rädda liv. 

Du kan lära dig HLR på föreningens utbildningar. Du spenderar 3 timmar för att lära och träna HLR. Normalt har vi flera utbildningar både under våren och hösten men under pågående pandemi kan vi inte genomföra några utbildningar alls.

Då hänvisar vi dig istället till HLR-rådets hemsida Där kan du läsa hur du ger hjärt-lungräddning och se filmen "HLR-utbildning vuxen" eller "HLR-utbildning barn". Dessutom finns det ett antal andra filmer om hjärtstopp, luftvägsstopp, första hjälpen, drunkning m fl. Du kan också hitta var din närmaste hjärtstartare finns genom att söka i Hjärtstartarregistret.

Föreningens mål inom HLR är att medverka till att alla i samhället kan HLR för att vara redo att ingripa och ge hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare för att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp i närheten.

LÄR DIG HLR OCH RÄDDA LIV! https://www.smslivraddare.se/sa-gor-du-hlr/