Vattengymnastik

Vattengymnastik i varmvattenbassäng

Pågår vecka 36 - 50, start tisdagen den 6 september 2022                         

2 grupper - Tisdagar kl. 15.00 - 16.00 och 16.00 - 17.00

Ledare: Marianne Nyman

Vi håller till i bassängen på Högsbo sjukhus, byggnad 9.                                                                         

Pris per deltagare och termin: 1 gång i veckan 850:-

Avgiften betalas vid terminens start till föreningens Plusgiro 522185-8.     

OBS! Anmälan till kansliet

Tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se

               blobid1.jpg   

OBS! Antal deltagare i vattengymnastiken är även i höst begränsad till max 12 deltagare i bassängen samtidigt.