Vattengymnastik

Vattengymnastik i varmvattenbassäng

Pågår vecka 2 - 22, start tisdagen den 10 januari 2023                        

2 grupper - Tisdagar kl. 15.00 - 16.00 och 16.00 - 17.00

Ledare: Johanna Tiderius

Vi håller till i bassängen på Högsbo sjukhus, byggnad 9.                                                                         

Pris per deltagare och termin: 1 gång i veckan 850:-

Avgiften betalas vid terminens start till föreningens Plusgiro 52 21 85-8.     

Observera att anmälan görs till kansliet: Tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se

               blobid1.jpg   

Antal deltagare i vattengymnastiken är även i vår begränsad till max 12 deltagare i bassängen samtidigt.