Motionsgymnastik

Motionsgymnastik

Pågår vecka 2 till och med vecka 22

Gymnastiken startar den 8 januari 2024 och är som tidigare i Hultbergssalen (1 trappa upp förbi/genom restaurangen) i Dalheimers Hus.

Gymnastikpassen går att göra som sittgympa eller som vanlig gympa, man väljer själv det som passar.

Glad gymnastikgrupp 2023

Måndagar kl. 12.00-13.00

Onsdagar kl. 17.00-18.00

Pris per deltagare och termin 1 gång/vecka: 400 kr

Pris per deltagare och termin 2 gånger/vecka: 450 kr

Avgiften betalas vid terminens start till föreningens
Plusgiro: 52 21 85-8 Märk betalningen ”Gymnastik”.

Gymnastikledare: Gunnar Lif

Du får jättegärna komma och provträna en gång om du vill se om gymnastiken passar för dig.

Kansliet har tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se