Motionsgymnastik

Motionsgymnastik

Pågår vecka 2 - 22, start måndagen den 9 januari 2023    

1 gång vecka/termin 400:-

2 ggr vecka/termin 450:-

Avgiften betalas vid terminens start till Plusgiro 52 21 85-8

Tel. 0702-52 50 44 eller info@goteborg.hjart-lung.se

    blobid0.jpg     

Lokal: Hultbergssalen i Dalheimers Hus

Ledare: Gunnar Lif 

Måndagar kl. 12.00 - 13.00 och

Onsdagar  kl. 17.00 - 18.00