Styrelse

Ordförande

Tommy Eriksson

Skicka e-post

0706125966

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Jane Frith

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Eva Eriksson

Gun Möller

Helen Linder

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Uppdraget är vakant

Revisor ordinarie

Sam Sandberg

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant