ICD

Information om ICD

Till dig som är ICD- bärare...

Kort information om ICD 

”ICD-gruppen” – ett nätverk inom länsföreningen HjärtLung Stockholm

Inom föreningen finns nätverket ”ICD-gruppen”. Syftet med gruppen är att du som defibrillatorbärare och dina närstående ska få möjlighet att träffa andra människor i samma situation.

Gruppen träffas två gånger om året. På dessa möten träffar du även sjuksköterskor och läkare från Stockholms ”ICD-sjukhus”.

För att delta vid en första träff behöver du inte vara medlem. För frågor och information om medlemskap kontakta länsföreningens kansli (se nedan). 

Snart dags för våren 2022s ICD möte som sker digitalt

Program
Utveckling av ICD behandling 1988 – 2021 med Fredrik Gadler, överläkare, tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetsjukhuset.

Vi avslutar mötet med en frågestund så att alla som vill får möjlighet att ställa frågor till Fredrik Gadler. Begär gärna ordet genom att klicka på symbolen med en hand på. Det går även bra att använda chattfunktionen för att ställa frågor.

Tid: Tisdagen den 24 maj  2022, mötet pågår mellan kl. 17.00 och 18.00.
Plats: Via det digitala verktyget Teams, där du är.

När man anmält sig kommer man att få en länk som man klickar på för att delta i mötet. Viktigt att tänka på är att stänga av sin mikrofon när man inte ställer frågor. Detta för att föredraget inte ska störas av diverse bakgrundsljud. Det kan även vara bra att stänga av sin kamera då den kräver mycket kapacitet och kan göra så att verktyget hänger sig.

Anmälan denna gång sker endast via e-post till Carin Edlund på Länsföreningen HjärtLung Stockholm på adress carin.edlund@stockholmslan.hjart-lung.se.

Efter anmälan kommer en länk till mötet via Teams att skickas till din mejladress.

Hjärtligt välkomna önskar Britt Bergh, Länsföreningen HjärtLung Stockholm

Facebookgrupp för dig med ICD

ICD SVERIGE heter en Facebookgrupp för dig som har en ICD. Genom gruppen får du kontakt med andra i samma situation. Du får möjlighet att dela med dig av tankar och funderingar, ställa frågor, få stöd av eller stödja andra. Frågor som vi i gruppen inte kan svara på, tar vi reda på genom stöd från vården.

Gruppen är sluten, vilket innebär att alla kan se gruppen och dess medlemmar, men enbart medlemmar i ICD SVERIGE kan se inläggen. Du blir medlem genom att söka ICD SVERIGE på Facebook och sedan ansöka om medlemskap.

Facebookgrupp för närstående

Det finns också en Facebookgrupp för närstående. Du blir medlem genom att söka på ICD Närstående på Facebook och sedan ansöka om medlemskap.

Kontaktuppgifter:

Länsföreningen Stockholm HjärtLung
telefon: 08-651 28 10
info@stockholmslan.hjart-lung.se
www.hjart-lung.se/stockholmslan