ABC AF - studien

ABC AF - studien

Björn Berglund är forskningspartner

Viktig information!

ABC-AF studien är en randomiserad studie som jämför en riskberäknad behandlingsrekommendation med konventionell behandling hos patienter med förmaksflimmer.

Studiens styrgrupp har beslutat att avbryta rekryteringen av nya patienter till studien efter den 12 maj 2023.

Observera att uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter helt som planerat.

Vid eventuella frågor var vänlig kontakta ABC AF-studiens ledning.

Uppsala 230512

Jonas Oldgren, huvudprövare,
på uppdrag av ABC AF-studiens styrgrupp
Tel. 070-221 12 43
______________________________________

ABC AF-studien
abcafstudy@ucr.uu.se