Hjärta

Hjärtan

Om hjärtsvikt

Lär dig mer om hjärtsvikt av doktor Agneta Månsson  Broberg, Karolinska universitetssjukhuset

Om förmaksflimmer

Kristina Hagwall, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus, berättar om förmaksflimmer och vikten av en bra behandling.