Eskilstuna

 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmarna.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Eskilstuna HjärtLung  informerar

Eskilstuna HjärtLung  har beslutat att ställa in alla aktiviteter till vidare på grund av den rådande pandemin. Det betyder att inga medlemsmöten, vattengympa, café eller resor kommer att genomföras för tillfället. Vi beklagar detta!
När aktiviteterna återupptas meddelar vi via annons i EskilstunaKuriren och här på hemsidan www.hjart-lung.se/eskilstuna