Notiser E-kuriren

Notiser införda i Eskilstunakuriren

Riksförbundet HjärtLung Eskilstuna 80-års-jubileum

I mitten av december 2021 firade Riksförbundet HjärtLung Eskilstuna sitt 80-års-jubileum med en medlemsträff på Munktellmuseet. Vi var drygt 30 personer som deltog. God mat serverades och Rolf Jederud underhöll med många fina jullåtar. Fd ordföranden Leif Johnsson avtackades efter 12 år i styrelsen och eftersom han även fyllde år samma dag så firades han med sång.

Sedvanlig lotteridragning följde där de två förstaprisen i form av hink med varor delades ut till två väldigt glada vinnare. Föreningen vill särskilt tacka ICA MAXI Eskilstuna för bidraget av de två hinkarna till lotteriet.

2022 blir ganska likt 2021 med fortsatt färre aktiviteter än vanligt pga pandemin.

Vi går Hälsans stig torsdagen 23 september

Vi möts kl 14.00 vid Kyrkans hus och promenerar tillsammans till Rothoffsparken, där förtäring kommer att finnas. Väl mött!

Caféet  stänger tills vidare

Vi vill meddela att caféet på E 18 är stängt tills vidare. Det betyder att den planerade våffeldagen i caféet den 25 mars också tyvärr är inställd. Detta på grund av den höga risken för spridning av corona-viruset och för att många av våra medlemmar tillhör en riskgrupp. Vi vet att nära kontakt ökar risken för smittspridning och eftersom våffeldagen brukar vara extra populär vet vi att fler än vanligt besöker caféet. På grund av rådande omständigheter togs därför beslutet att stänga caféet till vidare.


Torsdagen den 27 februari
Eskilstuna HjärtLung-förening höll sitt årsmöte den 27 feb, där ett 30-tal medlemmar närvarade. Ordförande välkomnade alla och öppnade mötet med en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss. Därefter följde årsmötet med Börje Länn som mötesordföranden.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen, balans/resultaträkning samt revisorernas revisionsberättelse. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. L Johnsson informerade om att 2019 års förbundskongress beslutat att förbundet byter namn från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till Riksförbundet HjärtLung och att lokal- och länsföreningar genomför följdförändringar av sina juridiska namn. Börje Länn tackades med en chokladask som mötesordförande. Därefter serverades smörgåstårta, kaffe och kaka, avslutningsvis skedde lottdragning.


Torsdagen den 20 januari
Årets första medlemsmöte inleddes med att ordföranden Leif Johnsson hälsade de ca 30-talet deltagande medlemmarna välkomna. Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och påminde om årsmötet i februari.

Sedan underhöll Just4fun, under ledning av Rolf Jederud på piano, med trevlig körsång.

Mötet avslutades med fika och lottdragning som vanligt.


Onsdagen den 11 december
På onsdagseftermiddagen kom Djurgårdsskolan och lussade på E 18 för ett 50-tal personer. Det serverades glögg, kaffe, lussebullar och pepparkakor, kvällen avslutades med sedvanlig lotteridragning. HjärtLungs ordförande avslutade evenemanget med att tacka för deltagandet och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.


Torsdagen den 5 december
På årets grötfest deltog ett 30-tal medlemmar där gröt och skinksmörgås serverades. Göran Axelsson underhöll på dragspel och det blev många jullåtar som det sjöngs med i. Grötfesten avslutades med kaffe och sedvanlig lotteridragning.


Torsdagen den 21 november
Medlemsmötet blev som bekant flyttat till detta datum, men som vi befarade så  missade nog många annonsen i måndagens tidning tyvärr. Men vi slopade agendan och gick igenom anmälan till grötfesten och lucia, sedan spelade Lennart Johansson och vi avslutade med kaffe och lotteridragning.


Torsdagen den 26 september bjöd Eskilstuna HjärtLung-förening in till medlemsmöte. Maria Liljeroos från Mälarsjukhuset föreläste om hjärtsviktssymptom du ska uppmärksamma och hur hjärsviktsprocessen i region Sörmland ser ut. Detta gjorde hon tillsammans med två kollegor.

Ca 35 personer kom och lyssnade, mötet var gratis, det var inget lotteri denna gång, men det bjöds på kaffe och bullar efter föreläsningen som var mycket uppskattad.


Den 29 augusti hade Eskilstuna HjärtLung-förening sitt första medlemsmöte efter sommaruppehållet. Ordförande Leif Johnsson hälsade de drygt 20-tal deltagande medlemmarna välkomna.

Vice ordförande för Frivilligcentralen, Börje Länn, var inbjuden och höll en uppskattad presentation om deras verksamhet.

Mötet avslutades med sedvanlig fika med lottdragning.


Lördagen den 1 juni anordnade Eskilstuna HjärtLung-förening en resa med Göta Kanal-båten Bellevue, där ett femtiotal deltog från Eskilstuna med omnejd. Den fem timmar långa kanalresan startade i Sjötorp och avslutades i Töreboda, på vägen passerades 16 slussar. Tyvärr var inte vädret det bästa men humöret var gott, maten var god och kaptenen berättade om kanalen och de plaster vi passerade. Utflykten var väldigt uppskattad .


Söndagen den 28e april hade HjärtLung-föreningen Eskilstuna medlemsmöte där 30 personer deltog. Någon särskild agenda för mötet sattes inte, däremot underhöll Kaj Lärka. Vidare informerades det om resan på Göta Kanal och även om Hälsans stig som går av stapeln den 9e maj kl 14. Start vid smörparken, avslut kl 16. Inbetalningsblanketter för Göta Kanal-resan delades ut.

Eskilstuna HjärtLung-förening har den 28 mars haft medlemsmöte där ett trettiotal medlemmar deltog. Då även Eskilstuna Fibromyalgiförbund deltog fanns ingen agenda för mötet utan farmaceut Rim Alfarra var inbjuden och informerade om olika läkemedel, vilket uppskattades då tillfälle för frågor även gavs.

Ordförande informerade att det nu finns åtta platser kvar till utflykten på Göta Kanal den 1 juni. Mötet avslutades med blommor och tack till Rim, kaffe samt lottdragning.