Om oss

Om oss

Vårt uppdrag

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt-, kärl- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!