Malmö

Välkommen till vår förening

Vi finns till för dig som är hjärtsjuk, lungsjuk, anhörig eller önskar stödja vår verksamhet.

Kansliets öppettider: På grund av den rådande situationen med Coronavirus är expeditionen stängd tillsvidare.
Postadress: Annebergsgatan 15 A,  214 66  Malmö.
Telefon: 0793-180205.
E-post: info@malmo.hjart-lung.se
Bankgiro; 340-2526 

För att se mer om oss, klicka i någon av menyfälten till vänster på sidan.  

 

Hej alla HjärtLung-medlemmar i Malmö!

Det har varit en tid av stiltje på grund av pandemin. Vi här i Malmö har väl ändå blivit något mindre drabbade än i övriga landet. Som ordförande vill jag ändå försöka ha någon kontakt med er medlemmar och hoppas, att ni återkommer med synpunkter framför allt på verksamhet ni önskar att komma igång med, när allt kanske blir som vanligt igen. Är ni intresserade av mer datakunskap? Det och så oändligt mycket annat också, vi kan arbeta med. Cirkelform är en bra metod, som dessutom ger oss möjlighet att träffas även om vi måste hålla extra avstånd till varandra. Eller utomhusaktiviteter som är mycket nyttigt, i synnerhet om vi skall skydda oss mot smitta. Tag kontakt med mig, sekreterare Kenneth Svensson eller någon annan i styrelsen per telefon och/eller mail.

Vår planerade verksamhet för våren har påverkats mycket negativt. Först gjorde vi ett alldeles utmärkt program, som vi sedan fått avboka efter hand som pandemin utvecklats.

Vi har ordnad utomhusgymnastik som avvecklats, då deltagandet blev för litet. Därefter har vi ordnat stavgång som Ann och Lena leder. Kom gärna till dessa träffar för att motionera, men också för att få lite kontakt med andra medlemmar. Kontakta Ann Kalla för information. Det är nyttigt och skönt att röra sig utomhus. Vädret har ju dessutom varit fint och vi hoppas det fortsätter.

Våren är här och den skira grönskan ger hopp om en ny och bättre framtid. Visst kommer vi att övervinna de motgångar vi har just nu och ser fram emot en frisk och skön sommar.

Med hälsningar Gunvor Svensson